Nahrávám ...

Součásti školy a provoz

Jsme tradiční, moderně vybavená škola, podporující tradiční a osvědčené výchovně vzdělávací postupy.  Klademe na žáky vysoké, ale přiměřené nároky. Vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Připravujeme děti na cestu, ne cestu pro děti.

Základní škola a mateřská škola Bolešiny, příspěvková organizace právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení (organizační jednotky a vymezení hlavního účelu, předmětu činnosti):

 • Základní škola:
  poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. Provoz: 8,00 – a dále dle rozvrhu hodin

 • Mateřská škola:
  zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. Provoz: 6,30 – 16,30 hod.

 • Školní družina:
  poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. Provoz: 6,30 – 16,30 hod.

 • Školní jídelna:
  zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy . Provoz: 11,30 – 13,30 hod.


Provoz součástí školy
: MŠ 6.30-16,30 hod., ŠD 6,30 hod.-16,30, ŠJ 11,30-13,30, ZŠ 7,40  a dále dle rozvrhu. Změna provozu vyhrazena.

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close