Nahrávám ...

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude prováděno dle metodického pokynu MŠMT a vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem a v různých podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, […]

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Web je možné používat […]

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Bolešiny, p.o. Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je součástí základní, střední nebo vyšší odborné školy v České republice. Škola je povinna pracoviště zřídit a provozovat na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. Podrobně je pracoviště definováno […]

Volby do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným obcí Bolešiny na základě usnesení zastupitelstva obce Bolešiny č. 14 ze dne 3.6. 2005 vyhlašuji doplňovací volby do školské rady ZŠ a MŠ Bolešiny, p.o. Termín konání […]

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close