Nahrávám ...
Načítám Akce

« všechny Akce

 • akce již proběhla.

Otevření školy

12. 04. 2021

Navigace pro Akce

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 bude umožněna prezenční výuka žáků 1. stupně a předškolních dětí MŠ. Přítomnost na prezenčním vzdělávání je podmíněna účastí na testování.

Výuka bude probíhat v omezeném režimu:

Sportovní činnost jako součást vzdělávání je nadále umožněna v mateřské škole. Výuka tělesné výchovy včetně plavání nebude možná, náhradou budou jiné aktivity a třídnické hodiny. Zpěv jako součást vzdělávání není povolen. V přechodném období po návratu žáků do škol bude vzdělávání a hodnocení upraveno v míře odpovídající okolnostem.

Vstup do školy

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pro žáky ZŠ v 7:40 hod. hlavním vchodem, pro děti MŠ a žáky ranní ŠD v 6,30 hod. průběžně.
 • Ve dnech testování (pondělí, středa) půjdou žáci do tříd určených pro testování.
 • Pokud se testování účastní rodiče, vstupují s dětmi hlavním vchodem. Máte-li zájem o přítomnost u testování (pouze MŠ a 1.-3. třídy), nahlaste tuto informaci třídnímu učiteli do neděle 11. 4. 2021, 18,00 hodin.

Hygienická opatření

 • Žáci ZŠ musí mít zdravotnickou roušku (vybavte děti náhradní rouškou + sáček na odložení roušky během stravování a svačiny), děti MŠ bez roušky.
 • Zaměstnanci školy jsou vybaveni respirátory (ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, učitel použije jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít při dodržení vzdálenosti alespoň 2 m od žáků).
 • Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, případně každých 30 minut.
 • Doporučená je venkovní výuka v maximální míře.
 • Povinná je homogenita tříd.
 • Vstup třetích osob pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření.

Informace k testování

 • Testovacím dnem je pondělí a středa (každý žák, který se účastní vzdělávání, bude v případě neúčasti na testování dotestován po příchodu).
 • Testování bude probíhat v kmenové třídě, nebo k tomu určeném prostoru na začátku první vyučovací hodiny.
 • Dohled nad žáky vykonává vyučující, který zároveň dohlíží nad provedením testů a zapisuje údaje o přítomných žácích a výsledcích testů.
 • K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění!

Takovými příznaky jsou:

– zvýšená tělesná teplota
– suchý kašel
– dušnost
– zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
– ztráta chuti a čichu
– bolest v krku
– bolest svalů a kloubů
– rýma / ucpaný nos
– bolest hlavy

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Průběh testování a informační materiály prosím zhlédněte se svými dětmi zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty ,

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Neúčast na testování znemožňuje přítomnost ve výuce, škola eviduje absenci jako omluvenou a nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, bude však poskytovat přiměřenou studijní podporu.

Testování se neprovádí u žáků:

 1. kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
 2. kteří prodělali COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře).

V případě pozitivního výsledku testování

 1. v pondělí – žák odchází domů (vyzvedává zákonný zástupce, nebo odchází domů na základě jeho souhlasu)
 2. ve středu – žák odchází domů a také celá třída, se kterou byl v kontaktu v posledních dvou dnech (vyzvedává zákonný zástupce, nebo odchází domů na základě souhlasu zákonného zástupce).

Školní družina a mateřská škola

 • Mateřská škola je otevřena pouze pro předškolní děti.
 • Školní družina je určena pouze pro prezenčně vzdělávané žáky a přihlášené účastníky, ale využívejte nyní ŠD jen v případě skutečné potřeby.
 • Z důvodu dodržení podmínky homogenity skupiny zůstávají žáci v rámci kmenové třídy a provoz školní družiny je upraven.
 • Provoz ranní družiny bude zahájen od úterý 13. 4. v 6,30 hod. z důvodu prvního testování žáků.
 • Ranní družina má formu dohledu a vstup do ranní družiny je možný pro žáky hlavním vchodem.
 • Prosím sdělte předem vedoucí vychovatelce ŠD Haně Ptáčkové (tel. + 420 602 113 329), zda máte o ranní družinu zájem.
 • Odchod ze školní družiny bude organizován v určeném čase nebo dle domluvy s vychovatelkou ŠD nejpozději do15,30 hod..

Školní stravování pro žáky během prezenční výuky

 • Žáci mají během prezenční výuky obědy přihlášeny, v případě změny si je odhlaste do 12. 4. 2021.
 • Žáci budou přicházet do školní jídelny podle pokynů pedagogických pracovníků a pracovníků školní jídelny tak, aby se omezil kontakt různých tříd v jídelně.
 • Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace jídla.
 • Ve školní jídelně se budou stravovat pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky, bude dodržen rozestup 1,5 metru mezi stoly a maximálně 4 osoby u stolu.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Společně vše snad dobře zvládneme J

V Bolešinech 8. 4. 2021

Mgr. Michael Burianek, ředitel školy

Podrobnosti

Datum:
12. 04. 2021
 • Aktuálnost informací si vždy před akcí ověřte ve škole osobně nebo telefonicky !
 • Pro podrobnější informace sledujte pravidelně nástěnku u vstupu do školní budovy !

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close