Nahrávám ...
Načítám Akce

« všechny Akce

  • akce již proběhla.

Zápis MŠ

02. 05. 2021 - 16. 05. 2021

Vážení rodiče,

Na základě současného stavu v ČR a doporučení MŠMT  bude zápis do MŠ Bolešiny probíhat pouze elektronicky. Proběhne jen formální část zápisů, motivační část bude zrušena. V případě nutnosti doporučujeme pro komunikaci rodičů se školou využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Elektronický zápis bude umožněn od 2. 5. do 16. 5. 2021. K zápisu je nutná žádost o přijetí, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zmíněné dokumenty (kromě žádosti) stačí škole doložit prostou kopií dálkovým způsobem.

Škola postupuje podle předem vytvořených přijímacích kritérií. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně. Škola přednostně přijímá předškolní děti ze spádové oblasti. Povinné předškolní vzdělávání začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit  se  stanoveným  pravidelným  očkováním,  nebo  mít doklad,  že  je  dítě  proti  nákaze  imunní  nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

POZOR! Online vyplnění dokumentů potřebných k zápisu je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního nebo bezkontaktního předání dokumentů do MŠ nebude přijímací řízení zahájeno!

Vytištěnou a od obou zákonných zástupců podepsanou žádost o přijetí a další požadované dokumenty zašlete poštou nebo vhoďte osobně do poštovní schránky školy nejpozději do 16. 5. 2021

S pozdravem Mgr. Michael Burianek, ředitel školy

 

Podrobnosti

Zahájení:
02. 05. 2021
Ukončení:
16. 05. 2021
  • Aktuálnost informací si vždy před akcí ověřte ve škole osobně nebo telefonicky !
  • Pro podrobnější informace sledujte pravidelně nástěnku u vstupu do školní budovy !

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close