Nahrávám ...

Projekt ,,Škola přátelská k přírodě" došel až do finále.

Náš projekt postoupil do finále mezi tři nejlepší v ČR. Televizní Galavečer E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR 2010 z Brna s vyhlášením výsledků jste mohli sledovat v sobotu 9.října 2010 od 21,00 hod. na ČT 1 nebo na internetu v archivu České televize. Náš projekt skončil na krásném 2.-3. místě z 276. Děkujeme všem za podporu 🙂

Vzdělávacích projektů k ochraně přírody dnes najdeme celou řadu. Projekt v Základní škole a mateřské škole v Bolešinách ale ukazuje, jak komplexní může být výchova dětí s ohledem na vztah k životnímu prostředí. Příroda se stala ve škole kamarádem. Projekt v Bolešinách tak spojuje výsadbu stromů a keřů v okolí školy, naučnou stezku, třídění odpadů, zateplení budovy školy, změnu vytápění a výměnu osvětlení za úspornější, vytvoření „zelené učebny“ a přeměnu běžné školní zahrady na ekologickou, výstavbu solárního sytému pro výrobu tepla a elektřiny, ale i environmentální výchovu žáků a veřejnosti.

A aby byla komplexnost projektu úplná, navazuje na myšlenku školy přátelské k přírodě i řada projektů pro úsporu pitné vody a snížení spotřeby elektrické energie výměnou spotřebičů za úspornější. Vyvrcholením projektu by měla být naučná stezka, připravovaná výstavba čistírny odpadních vod a fotovoltaické elektrárny na ploše 6 ha o výkonu 2 MW. To vše ve spolupráci se zřizovatelem školy, obcí Bolešiny.

Škola přátelská k přírodě je podle představ autorů projektu škola, která v co možná nejmenší míře zatěžuje životní prostředí a současně aktivně přispívá i k jeho zlepšování. Právě proto se škola dlouhodobě snaží, aby všechny její činnosti, aktivity i projekty směřovaly k takové představě a žáci, jejich rodiče i veřejnost záměr podporovali.

Hlavní projekt „Škola přátelská k přírodě“ je rozdělen do několika menších projektů realizovaných již od roku 2006. Škola tak dnes nevypouští do ovzduší žádné emise, omezila svůj podíl na světelném znečištění, třídí veškeré odpady a zateplením a výměnou zařízení maximálně snížila energetickou náročnost své budovy. Důležitým prvkem celého komplexního řešení je i aktivní environmentální výchova žáků, rodičů i veřejnosti a také zlepšení vzhledu krajiny v okolí školy a celé obce.

Pokud bychom zvítězili, získala by škola nemalou finanční podporu na vybudování zelené školní učebny na školní zahradě. A i když jsme nevyhráli, udělali jsme pro naše děti maximum možného.

Nominační video upoutávka a více informací o našem projektu ,,Škola přátelská k přírodě" viz v kategorii Mládež http://eon.energieplus.cz/cs/page/energy-globe/nominovane-projekty 

nebo na http://eon.energieplus.cz/cs/page/energy-globe/priroda-se-stala-ve-skole-nejvetsim-kamaradem

Pokud se chcete podívat na vyhlášení výsledků – viz archiv České televize http://www.ceskatelevize.cz/porady/10306526366-e-on-energy-globe-award-cr-2010/31029232032/
 

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close