Nahrávám ...

10 let

Někdy se usilovně díváme na rafičky tikajících hodin a máme pocit, že se ani o milimetr nepohnou. Když se  ale podíváme s odstupem, vidíme tu změnu, vidíme, že čas se posunul. Stejně tak je to i v životě. Čekáme velkou změnu a často si nevšimneme těch tisíce malých. Teprve až se zastavíme a podíváme zpět, vidíme, kde jsme byli nedávno a jak dlouhou cestu jsme ušli.

S naší školou je to zrovna tak. Posuďte sami, co jsme za posledních 10 let dokázali:

Vzdělávání 

Cizí jazyk

 • další vzdělávání pedagogů, angličtina
 • zájmové vzdělávání od MŠ, angličtina, v nabídce i němčina
 • kontaktní návštěvy pedagogů v Bavorsku
 • kvalifikovaní lektoři se státní jazykovou zkouškou
 • zapojení rodilých mluvčích
 • kurzy pro dospělé (AJ, NJ)

 

Informační a komunikační technologie

 • kompletní výměna PC
 • modernizace ICT, digitalizace
 • pokrytí budovy Wi-Fi
 • informační místo v MŠ pro veřejnost
 • tablety ve výuce
 • tvorba vlastní digitálních výukových materiálů
 • zasíťování školy, přístup na internet, vnitřní intranet

 

Zájmové vzdělávání

 • rozšíření nabídky o AJ v MŠ, keramiku, zábavné cvičení pro děti, minilyžařskou školu, karate a dramatický kroužek, v nabídce i badminton,
 • celkem 17 zájmových útvarů a kurzů

 

Ochrana přírody a zdravý životní styl – viz projekty

Virtuální univerzita třetího věku – konzultační středisko, vzdělávání pro seniory

 

 

Materiálně technické vybavení, pracovní podmínky

 

Celá organizace – podrobně viz projekty

 • zateplení budovy
 • výměna oken a dveří
 • výměna osvětlení za úspornější
 • rekonstrukce vytápění
 • výměna vodovodní baterií za úspornější v MŠ a ŠJ
 • všichni pedagogičtí zaměstnanci vlastní notebook a připojení k internetu
 • rekonstrukce asfaltových cest a ostatních ploch
 • vznik dětského hřiště před budovou školy pro volný pohyb dětí, tanec, hry a sport
 • vznik parkovací zóny
 • rekonstrukce školní zahrady, výměna herních prvků, výsadba zeleně
 • úprava okolí školy – výsadba zeleně, záhony, výzdoba, skalky
 • zabezpečení celé budovy, alarm

 

Mateřská škola

 • oprava židliček
 • nový koberec
 • úklidová technika
 • připojení k internetu pro žáky i zaměstnance
 • částečná výměna školního nábytku
 • nové venkovní herní prvky na školní zahradě
 • kompletní rekonstrukce umýváren a toalet

 

Základní škola

 • kompletní výměna lavic a židlí
 • interaktivní dotykové tabule
 • vizualizéry
 • vybudování venkovního prostoru k výuce (terasa, pergola)
 • vybavení pro zkoumání přírody – dalekohledy, mikroskop připojitelný k datovému projektoru a další
 • audio vizuální vybavení, ozvučení

 

Školní jídelna

 • výměna, modernizace spotřebičů a vybavení (myčka, lednice, mrazák, indukční sporáky, vodní lázeň, nerez stoly, mixer apod.)
 • rekonstrukce a úprava školní jídelny na učebnu
 • nábytek a vybavení kanceláře

 

Školní družina

 • výměna a modernizace vybavení
 • lanové centrum
 • dětské hřiště u školy
 • bagy na relaxační činnosti v přírodě

 

Ostatní

 • Personální oblast – doplnění personálního obsazení v ZŠ, MŠ a ŠD
 • Zvýšení počtu žáků školy (3 třídy ZŠ, 2 třídy MŠ, 2 oddělení ŠD),
 • Zlepšení image školy,
 • Dobrý přístup zaměstnanců,
 • Kvalita vzdělávání (viz výsledky testování, zpětná vazba ze spádové školy, uplatnění bývalých žáků školy),
 • Počet a kvalita akcí školy,
 • Nabídka zájmového vzdělávání
 • Dotace, sponzoři – zapojení do projektů viz přehled projektů, spolupráce se zřizovatelem, získání sponzorů
 • Akce, nabídky pro veřejnost – nově vítání občánků, Stromkové slavnosti, ostatní viz plán akcí
 • Zavedení elektronické školní poklady pro žáky a rodiče

 

Zdroje

Dotace, projekty školy, zdroje jiných subjektů a zřizovatele, provozní dotace, NIV MŠMT ČR

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close