Nahrávám ...

Stále dokola …

Stále dokola omíláme pořád ty samé věci. Všichni to vědí, většina to tak cítí a stejně se nic nestane. Ale aspoň máme šanci naše pocity a myšlenky zveřejnit. A to taky není málo.

Následující anketu rozeslala Asociace ředitelů základních škol ČR. Přečtěte si naše odpovědi. Než začnete nesouhlasit, zkuste se zamyslet.

ANKETA

Prosíme Vás o vyjádření k níže uvedeným problémům. Výsledky ankety budou využity při jednáních zástupců Asociace ředitelů ZŠ s dalšími partnery (zejména MŠMT, poslanci a pod.).

Za odpovědi předem děkujeme.  Rada AŘZŠ ČR

 

 1. Myslíte si, že úroveň vzdělávání (vzdělávacího procesu) na základních školách klesá? Pokud ano, uveďte hlavní příčiny.

 

 • Reforma – základní poučka zní: „Neopravuj, co funguje.“ Bylo snad české školství tolik rozbité a porouchané?
 • Řízení škol – pokud mám něco řídit, musím na to mít vliv. Dnes má největší vliv na školu pouze zřizovatel, což je často subjekt nemající se školstvím nic společného.
 • Roztříštěnost díky ŠVP. Stát má garantovat úroveň vzdělávání, přitom hlavní vzdělávací dokumenty si každá škola na amatérské úrovni vytváří sama. Navíc bez finanční podpory, ve volném čase.
 • Neexistují výstupní zkoušky ze ZŠ, náročné státní přijímací zkoušky na SŠ a VŠ, náročné státní maturity. Ve vzdělávacím systému chybí jakékoliv vstupní a výstupní limity.
 • Rychlá změna pravidel během hry – množství a změna legislativy. Během 1 roku dojde k novelizaci novely, které bez výkladu už nerozumí ani právník.
 • Přesun všech problémů společnosti k nápravě do škol. Děti neumí zdravit – zavedena etická výchova, rodiče jsou zadlužení – zavedena finanční gramotnost, děti neumí přecházet – zavedena dopravní výchova atd.
 • Už 100 let zůstává počet hodin výuky a počet let povinné školní docházky, ale přibývá množství učiva. Inteligence, zručnost, pracovitost, logické myšlení klesá. Je tento trend trvale udržitelný?
 • Školy (ředitelé / učitelé) přizpůsobují kvalitu výuky a výchovy kvalitě žáků, ustupují od náročnosti učení i výchovy k nenáročnosti, od nepohodlného k pohodlnému lenošení.

 

 1. Domníváte se, že vzdělávací výsledky žáků základní škol mají klesající tendenci? Pokud ano, uveďte hlavní příčiny.

 

 • Kvalita učitelů – do školství nastupuje pouze odpad studentů VŠ, často nevyrovnané osobnosti.
 • Příliš mnoho žen.
 • Nezájem rodin a zároveň žáků o školu, zájem vzbuzují pouze problémové situace.
 • Klesající úroveň rodin = nízké vstupní dovednosti a znalosti na všech typech škol (od MŠ až po VŠ).
 • Tlak na nenáročnost a zábavnost vzdělávání. Heslo dne většiny: „ Užít si a bavit se, hlavně žádná námaha.“ Proč by škola měla být nenáročná a hlavně zábavná? Umět překonávat překážky a nepříjemnosti přece k běžnému životu patří.
 • Zodpovědnost, náročnost, kvalita, samostatnost – vlastnosti, které škola nevyžaduje. Tím nepřímo působí na celou společnost.

 

 1. Pokud jsou Vaše sdělení v bodě 1 a 2 v rozporu (úroveň procesu vzdělávání se zlepšuje a výsledky mají sestupnou tendenci nebo naopak), uveďte, v čem vidíte jeho hlavní příčiny.

 

 1. Co by podle Vás nejvíce pomohlo zlepšit úroveň výsledků vzdělávání žáků na základních školách?

 

 • Změnit systém. Tím motivovat žáky i rodiče a zvýšit jejich zájem a zodpovědnost za vzdělávání. Tlak na kvalitu = náročnost výuky, přijímacích a výstupních požadavků, vysoká kvalita pedagogických zaměstnanců.
 • Změny a reformy musí být zajištěny dostatečným množstvím finančních prostředků. Věci zadarmo a formou hobby akcí příliš nefungují.

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close