Nahrávám ...

Hlavní priority školy

Ještě žádný rodič se nás nezeptal, jak kvalitní je naše škola, jak dokážeme rozvíjet naše žáky, ale každý se zeptá kolik máme zájmových kroužků a do kolika hodin máme provoz mateřské školy nebo školní družiny.

Musíme se zamyslet, co by mělo být hlavní prioritou každé základní školy. Zda-li ohlídat, vychovat a pobavit nebo kvalitně vzdělávat a rozvíjet. Proto jsme si pro naši školu stanovili následující priority:

HLAVNÍ PRIORITY ŠKOLY

Kvalita vzdělávání žáků udržet kvalitu vzdělávání i přes klesající vstupní dovednosti a schopnosti žáků. Důkazem jsou výsledky nezávislých výstupních testů SCIO, CERMAT, Kalibro, bezproblémový přechod z mateřské do základní školy, z 1. na 2. stupeň ZŠ, úspěšnost v dalším vzdělávání.

Personální zajištění školy plná kvalifikace všech zaměstnanců, osobnostní a profesní kvalita. Důkazem jsou doklady o dosaženém vzdělání a další vzdělávání všech zaměstnanců, spokojenost a dobrá komunikace žák-škola-rodič, žádné stížnosti na činnost školy, pracovní klima.

Materiální a technické vybavení – dobré podmínky pro žáky i zaměstnance, moderní vybavení.  Důkazem je prohlídka školy a inventarizace pořízeného majetku.

Výchova žáků – podpora výchovy v rodině v souladu s etickými a morálními pravidly společnosti, v souladu s přírodou a se zdravým životním stylem. Důkazem je slušné chování žáků, vzájemný respekt, tolerance.

Počet žáků školy – udržet nebo rozšířit počet žáků. Důkazem jsou statistické výkazy, počty žáků nejen ze spádových obcí, spokojenost žáků i rodičů, dobrá pověst školy.

Administrativa, organizace – dokumentace školy vedená v souladu s právním řádem, požadavky na BOZP, PO, CO a hygienické požadavky. Důkazem jsou výsledky kontrolních šetření, veřejnosprávních kontrol a inspekcí.

Finanční zabezpečení – udržet nebo zlepšit rozpočet školy v oblasti neinvestičních i provozních příjmů,  získávat sponzory. Důkazem jsou statistické výkazy, modernizace a opravy, hospodárné a efektivní využívání finančních prostředků, dostatek zaměstnanců.

 

DÍLČÍ PRIORITY aneb děláme i něco navíc

Akce školy doplnění výchovně vzdělávacích činností, zlepšení kvality spolupráce veřejnosti, rodiny a školy. Důkaz viz přehled a plán akcí školy, účast rodičů, veřejnosti i žáků 

Projekty   rozšíření výchovně vzdělávacích činností nad běžný rámec, zlepšení kvality a získání mimořádných finančních prostředků na rozvoj školy. Důkaz viz přehled zrealizovaných nebo plánovaných projektů školy.

Zájmové vzdělávání služby pro veřejnost, zpřístupnění dalšího vzdělávání. Důkazem je nabídka mimoškolních činností, zájmových útvarů a množství zapsaných žáků i rodičů.

Máte pocit, že naše škola dělá pro své žáky a pro veřejnost málo nebo hodně? Dejte nám vědět.

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close