Nahrávám ...

Rozšíření kapacity a úprava prostor mateřské školy

Zájem o naši školu překročil kapacity budovy a proto jsme spolu se zřizovatel uvažovali o možnostech řešení a zvýšení počtu dětí přijatých k předškolnímu a následně pak i k základnímu vzdělávání.

Tak vznikl projekt, který byl zaměřen na rozšíření kapacity a úpravu prostor mateřské školy v obci Bolešiny. Rozšíření kapacity MŠ na 35 žáků bylo dosaženo provedením stavebních úprav za účelem vybudování nové kmenové třídy. To si vyžádalo přesun zázemí pro kuchařky školní jídelny. V rámci stavebních úprav byl dále vybudován sklad hraček. V neposlední řadě bylo pořízeno venkovní zařízení (zahradní domek), které poslouží jako herní prvek pro žáky MŠ. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 580 312 Kč.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Dotace na něj byla získána z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví v rámci její 5. výzvy s názvem „MAS Pošumaví – IROP – Mateřské školy“.

Název projektu: Rozšíření kapacity a úprava prostor mateřské školy v Bolešinech

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007211

Datum ukončení: 31. 8. 2018

Další podrobnosti viz adresa profilu zadavatele veřejné zakázky: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zakladni-skola-a-materska-skola-bolesiny-prispevkova-organizace

logo

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close