Nahrávám ...

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony 2

OPERAČNÍ PROGRAM  VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ  – ŠABLONY 2
Název školy příjemce Základní škola a mateřská škola Bolešiny,

příspěvková organizace

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009569
Název projektu Zkvalitnění vzdělávání žáků a osobnostní rozvoj pedagogů
Datum realizace 2018 – 2020

 

Přehled šablon příjemce ZŠ a MŠ Bolešiny, p.o.

 

  1. AKTIVITY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

2.I/6  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.I/8  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných

návštěv

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ

2.I/11  Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Rozvojové aktivity MŠ

2.I/12  Projektový den ve škole

2.I/13  Projektový den mimo školu

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností

2.I/14  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

2.I/15  Komunitně osvětová setkávání

 

 

  1. AKTIVITY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

2.II/8  Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

2.II/9  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných

návštěv

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ

2.II/16  Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

2.II/18  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19  Projektový den ve škole

2.II/20  Projektový den mimo školu

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností 

2.II/21  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

2.II/22  Komunitně osvětová setkávání

 

  1. AKTIVITY PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ KLUBY:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK

2.V/4  Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.V/6  Sdílení  zkušeností  pedagogů  z  různých  škol/školských  zařízení  prostřednictvím  vzájemných

návštěv

Aktivity rozvíjející ICT v ŠD/ŠK

2.V/10  Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK

2.V/11  Klub pro účastníky ŠD/ŠK

2.V/12  Projektový den v ŠD/ŠK

[1] Ve vzoru dokumentu je využíváno termínu „škola“. Pokud je dokument dokládán pro školní družinu, školní klub, nebo středisko volného času, míní se „školou“ školské zařízení.

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close