Nahrávám ...

Zoufalá zpráva o úžasném stavu českého školtsví

Motto: Základem je vzdělávat. Základem vzdělávání je základní škola. Základem školy jsou výsledky učení a chování.

Cosi se v české společnosti a ve školství pokazilo. Přímý vliv na to mají následující skutečnosti a mnohé další:

 • Problémy rodin a společnosti se přesouvají na školy. Pedagogové suplují rodiče.
 • Děti tráví ve škole více času než se svojí rodinou.
 • Vstupní požadavky a hlavně vstupní znalosti a dovednosti od mateřských škol nahoru znatelně klesají.
 • Přibývá dětí, kteří při nástupu do základní školy neumí mluvit, smrkat, jíst správně příborem, zavázat si tkaničku, neudělají dřep, neumí házet ani chytat, používat WC, poznat základní barvy, lepit, stříhat, nerozumí mluvenému slovu, neumí se soustředit. Těžko se pak mohou posunout ve vzdělávání na vyšší úroveň.
 • Učit žáky nějaký předmět 13 let a pak neověřit úroveň výuky (např. maturitou z matematiky) není normální.
 • Náročnost běžného života stoupá, základní vzdělání nestačí. Dnes už i na řízení traktoru potřebujete být min. Bc.
 • Moderní technologie, programování, robotizace – nejsou jen pojmy. Zasahují nám přímo do života. My ale snižujeme laťku náročnosti výuky matematiky a logického myšlení.
 • Před mnoha lety věc zcela běžná, se nyní stává pro většinu populace velmi obtížnou nebo zcela nepřekonatelnou překážkou.
 • Zrušili se státní maturity a přijímací zkoušky na všechny typy škol.
 • Na střední a vysoké školy se dostane každý jedinec bez příslušných schopností a z finančních důvodů ho škola udrží za každou cenu.
 • Učitelé nezřídka dostávají od vedení školy neoficiální pokyn, aby žák u zkoušky obstál.
 • Úroveň a náročnost výuky klesá. Přizpůsobuje se těm nejslabším. Dnešní jedničkáři a dvojkaři by zhruba před patnácti lety byli trojkaři a čtyřkaři.
 • Většina je omezována na úkor menšiny.
 • Vše se přizpůsobuje tlaku peněz, rodičů, politiků. Pedagogické zásady nejsou důležité.
 • Stát negarantuje vysokou úroveň vzdělávání, protože téměř ztratil na dění ve škole vliv.
 • Chybí zodpovědní a zruční řemeslníci. Střední školy jsou dnes plné čtyřkařů, kteří se hlásí na vysoké školy, kam jsou bez problémů přijati. V podstatě každý občan ČR se už narodí jako vysokoškolák.
 • Ve společnosti i ve školách platí, že vše musí být nenáročné, snadné a hlavně zábavné. Jan Ámos by se nestačil divit. Možná se jednou ubavíme k smrti.
 • Nevychované děti nelze efektivně vzdělávat. Blíží se doba, kdy nebudeme ve školách učit, ale pouze vychovávat, hlídat a bavit.
 • Všichni máme mnoho práv, téměř žádné povinnosti a zodpovědnost. Citelné tresty, postihy neexistují, právo je těžko vymahatelné.
 • Rodiče čím dál častěji zasahují do vzdělávání. I když neodborníci, přesto diktují škole učebnice, vhodnou formu hodnocení žáka, rozsah výuky, zadávání domácí přípravy, úpravy vzdělávacího programu, vhodné a nevhodné učivo, styl práce pedagoga, dokonce i kde a s kým má žák sedět ve třídě. Učitel se dostává do obtížné situace, kdy neví komu vyhovět.
 • Pedagog ztratil respekt. Zprávy ze školy nemají vliv na změnu chování žáka, případně jeho potrestání, ale často jsou podnětem přímého útoku na učitele.
 • Rozhodující faktor pro výběr školy je počet zájmových útvarů a doba provozu školní družiny, ne prokazatelná kvalita výuky.
 • Děti se chovají často lépe ve škole než s rodiči.
 • Podléháme reklamním trikům výrobců nápojů a jídel. Zapomněli jsme, co bylo běžné před 100 lety.
 • Děti nemají základní stravovací návyky. Odmítají zdravé jídlo a jejich pitný režim škodí zdraví.
 • Hodnocení žáků známkou je přímo úměrné požadavkům rodičů. Neodpovídá skutečným schopnostem a znalostem žáků. V podstatě by stačil pouze dvoustupňový klasifikační systém. 1/2 žáků má 1, 2, protože si je zaslouží. Druhá polovina na ně má papír úlev z PPP. Existují dokonce školy, kde si žák raketově zlepší známky, jestliže na takovou školu přestoupí.
 • Soukromé školy vystuduje téměř každý. O školství rozhoduje laická veřejnost (voliči), malá skupina akademiků, aktivních neodborníků a neziskových organizací. Většinový názor učitelů z praxe nebo ředitelů škol nemá žádnou váhu.
 • Co fungovalo, bylo zrušeno. Později se ukáže, že to bylo unikátní a dokonale funkční. Bohužel prosazené změny za každou cenu, už nelze vzít zpět. Finanční náklady již vynaložené a prostředky potřebné na uvedení do původního funkčního stavu jsou mnoha milionové.
 • Běžný učitel základní školy 5 hodin učí, 2 hodiny vykonává pedagogický dozor, 1 hodina mu zbývá na přípravu, minimálně 1 hodinu vede zájmový útvar, opraví minimálně 30 příkladů 30 žákům.
 • Školy suplují dětské koutky, hlídací chůvy, domy dětí i lidušky.
 • Do škol integrujeme ,,přes mrtvoly”. Nikdo neslyší námitky samotných postižených, pedagogů základních i speciálních škol, odborníků.
 • Pro logické, jednoduché, smysluplné a funkční řešení není politická vůle. To je nejčastější argument zaměstnanců MŠMT ČR, dokonce i samotného ministra. Není síla ani vůle prosadit rozumné a funkční, zastavit nesmyslné a likvidační.
 • Školy se proměnily ve firmy. Podle toho se řídí. Poptávka, nabídka, peníze – jediná kritéria, která už i ve školství rozhodují.
 • Zrušilo se odvětvové řízení. Přímý vliv na školu mají dnes neodborníci (traktoristé, automechanici, zvěrolékaři).
 • Učitelé nevykonávají vysoce kvalifikovanou práci, pro kterou byli vzděláváni. Jsou nuceni tvořit vzdělávací materiály, vykonávat činnosti pedagoga volného času, učitele hudby, konat dozor, prezentovat a tvořit image školy, provádět administrativní činnosti a tvořit učební dokumenty školy. Přitom učitel je v podstatě odborník-profesionál-zedník, který z dodaného materiálu od výrobce a podle plánů od architekta tvoří stavbu/osobnost žáka. Existuje zedník, který si nakreslí plán stavby a udělá cihly, aby z nich pak mohl pod přísným dozorem stavět dům?
 • Mnoho věcí se nenazývá pravými jmény. Zbytečně se mlží a rozvláčně popisuje cizími slovy.
 • Děti jsou odkládány do školy, i když rodiče jsou doma. Děti nežijí v úplné rodině. Jmenují se jinak než jejich matka nebo otec. Nikdy neviděli své rodiče při práci.

 

ŘEŠENÍ: Vidíme jediné: Nechme děti ve škole 24 hodin. Škola jim dá řád, pravidla a bezpečí, vychová je k samostatnosti a zodpovědnosti, ukáže jim, jak si správně čistit zuby a před spaním jim přečteme pohádku. Na rozdíl od některých rodičů.

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close