Nahrávám ...

Jak to Komenský vlastně myslel? 

Patří mezi osobnosti, o nichž se pro jejich genialitu, pracovitost a mravnost dá psát jen velmi těžko. Každodenní namáhavá práce na veřejnost působí šedivě, téměř nudně a mediálně nepřitažlivě. Komenského myšlenky, jako u jiných výjimečných osobností, jedni zatracovali, jiní je vzývali jako nové náboženství. Když se jich pak sami chopili a nedokonale zaváděli do praxe, divili se, že nefungovaly podle ideálu. Co jsme si z díla našeho slavného předka vzali k srdci? Nezůstal jen obsáhlou kapitolou v učebnicích? 

Škola není zábava a učení je tvrdá práce 
Pro pár příkladů nemusíme chodit daleko. Třeba taková škola hrou. Moderní učební pomůcky jsou jistě důležité, ale kdo se chce něčemu naučit, musí se zároveň uvolit k tvrdé a systematické práci, jíž valná část současné školní mládeže odvykla. A starší generace se jí to skoro bojí říct, aby nebyla nařčená z mentorování. 
Problém přístupu ke studiu však není žádnou novinkou. Již po kompromisním vestfálském míru pozvali kníže Zikmund Rákóczi a jeho matka kněžna-vdova k sobě do Sedmihradska – knížectví v Uhrách, tehdy závislém nikoli na Habsburcích, ale tureckém sultánovi – mezinárodně respektovaného vědce a věhlasného 
pedagoga, aby v Sárospataku (Blatném Potoce) vybudoval vzorovou vševědnou školu. Kývli na všechny jeho podmínky: dobré platy pro učitele, stipendia pro chudé i zřízení tiskárny učebnic. 
Nebylo to poprvé, co byl jako autor efektivních vzdělávacích metod přijat s iluzí, že mávnutím kouzelného proutku učiní z negramotných adeptů vzdělance. Jako vždy se s chutí pustil do práce a začal pořizovat ke svým latinským učebnicím maďarské překlady. Když se ukázalo, že nemá žádnou zázračnou metodu, jak snadno a rychle nalít znalosti do hlavy, narazil na rozladění. Náročnou a zdlouhavou přípravu odmítali studenti, jejich zámožní rodiče a nakonec i učitelé. V roce 1654, rozčarován nepochopením, své tříapůlleté snažení vzdal. Do Lešna se však vracel s rukopisem nově koncipované učebnice Svět v obrazech (Orbis pictus). …

zdroj: časopis Age 5-6/2015

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close